naturOh!
Retour

Wij zijn: naturOh!- product van Roosens Kirby P&H (commanditaire vennootschap), met vestigingsadres te 2180 Ekeren, Laathoflaan 4 en ondernemingsnummer 0685.993.502
Je kan ons bereiken via het e-mailadres: hi@naturoh.be

Onderstaand vind je het retourbeleid uit onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 5- Herroepingsrecht:

5.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten online aankopen. 
Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.
De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen.  

5.2. Uitzonderingen: 
Producten die geopend zijn of niet goed zijn bewaard, kunnen niet worden teruggestuurd. Daarnaast is het in geen enkel geval mogelijk om volgende producten om hygiënische redenen terug te sturen:
Hydrosols/hydrolaten
Cosmetica
Verzorgingsproducten
Bij twijfel over de staat van de producten, behouden wij, als Dienstverlener, het recht om een terugbetaling te weigeren.

 

 

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht

6.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Jij, als Klant, vermeldt het ordernummer en de naam van het product. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 
Indien wij, als Dienstverlener, de goederen niet binnen de termijn van 14 dagen ontvangen, dan kunnen wij, als Dienstverlener, deze goederen niet terugnemen.

6.3. Retourkosten vallen te allen tijde ten koste van jou, als Klant. Jij, als Klant, mag onze producten enkel verzekerd retourneren.

6.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele en gesloten verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

6.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

 

Artikel 7 – Levering en risico

7.1. Voor aankoop en verzending van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

7.2. Wij, als Dienstverlener, verzenden de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

7.3. Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb jij, als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.4. Wanneer jij, als Klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Indien jij, als Klant, het pakket niet ophaalt binnen 3 dagen, zien wij, als Dienstverlener, dit als te laat. Het te laat ophalen door jou, als Klant, van jouw pakket geeft jou, als Klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden. Indien er schade wordt berokkend aan het pakketje op het postpunt, zijn wij, als Dienstverlener, hiervoor niet aansprakelijk.

7.5. Wij, als Dienstverlener, sturen al de goederen op via DPD, Bpost of postNL. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor beschadiging, diefstal of het verlies van goederen. Gratis levering binnen België is mogelijk vanaf €75,00.

 

 

Artikel 8- Diensten

8.1. Wij, als Dienstverlener, bieden de volgende diensten aan:
Kennismakingsverzorging: Jij, als Klant, maakt een afspraak bij ons, als Dienstverlener, zodat wij, als Dienstverlener, jouw huid kunnen leren kennen.
Gelaatsverzorging
Microdermabrasie
Afspraak om de producten te komen aanvoelen

8.2. Jij, als Klant, dient via mail of via ons online platform een afspraak maken. De afspraken zijn pas officieel indien ze zijn bevestigd via mail.

8.3. Jij, als Klant, kan tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak, de afspraak annuleren. Indien jij, als Klant, de afspraak annuleert binnen de 24 uur of niet komt opdagen, kunnen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, een verzuimvergoeding laten betalen of de reeds betaalde voorschot inhouden.

 

 

Artikel 9 – Betwistingen 

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. 
Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. 

Registreer je voor onze nieuwsbrief

Registreer je voor onze nieuwsbrief

Benieuwd naar onze nieuwe producten? Geïnteresseerd in onze tips? Lees er alles over in onze nieuwsbrief en schrijf je snel in.

By Kirby Roosens P&H
Laathoflaan 4, 2180 Ekeren
hi@naturoh.be

Benieuwd naar onze nieuwe producten? Geïnteresseerd in onze tips? Lees er alles over in onze nieuwsbrief en schrijf je snel in.

By Kirby Roosens P&H
Laathoflaan 4, 2180 Ekeren
hi@naturoh.be

Benieuwd naar onze nieuwe producten? Geïnteresseerd in onze tips? Lees er alles over in onze nieuwsbrief en schrijf je snel in.

By Kirby Roosens P&H
Laathoflaan 4, 2180 Ekeren
hi@naturoh.be

© 2021 naturOh! | All Rights Reserved | Webdesign by IN.DRUK . Kickstarter for brands

© 2021 naturOh! | All Rights Reserved
Webdesign by IN.DRUK

We gebruiken cookies om je surfgedrag te analyseren
en zo onze website voortdurend te verbeteren.